...

Overzicht van de vliegtesten voor ons Clubvliegbewijs

  Hierbij nog een kort overzicht van de te vliegen testen: Achtjes vliegen om 2 stokken op 6 meter van elkaar.  “Rondje” vliegen om 4 stokken in carré geplaatst op 6 meter van elkaar.  Slalommen om 3 stokken op rij, 6 meter uit elkaar (zie afbeelding)  Vierkanten vliegen in vrije vlucht met steeds op een aangewezen plaats even stoppen en de neus  verdraaien t.o.v. de vliegrichting.  Van op afstand met de neus naar de piloot terugvliegen en snel naar links of rechts uitwijken op aanwijzing.  Van op afstand achteruit naar piloot terugvliegen en snel naar links of rechts uitwijken op aanwijzing.   Deze vliegtesten zijn zo ontworpen dat een dronepiloot ervaring opdoet met veel veerkomende situaties. Wie liever vrij rond wil blijven vliegen, is welkom bij onze club en de leden die voor het Clubvliegbewijs willen gaan wensen wij veel succes! Kom voor vlieginstructie naar onze vliegmiddagen! Maar ook als je liever vrij rondvliegt moet je de veiligheid van de andere piloten goed in de gaten houden. (met dank aan onze vlieginstructeur Rob Bruning)

9 januari 2022

...

Waarom meedoen aan de proeven voor het Clubvliegbewijs?

Onze leden zijn voor het lidmaatschap niet verplicht om het Clubvliegbewijs te halen. Maar het bezit van een Clubvliegbewijs geeft je wel veel meer zekerheid om in moeilijke situaties – en die zul je zeker gaan tegenkomen - de juiste stuurhandelingen te kunnen uitvoeren om een botsing of crash te voorkomen. Het halen van ons Clubvliegbewijs is ook een goede onderbouwing van de Eigen Verklaring. Er is een clublid dat zichzelf door het vliegen met speelgoed drones heeft geleerd om een drone goed te kunnen besturen. Maar dat gebeurde wel binnenshuis. Dat is dat niet voldoende, want vliegen in de buitenlucht is anders: je kunt last krijgen van zijwind of rukwinden en daardoor kans hebben op onverwachte reacties van je drone. Wij raden de leden die belangstelling hebben voor het Clubvliegbewijs aan om de verplichte testen regelmatig zelf te gaan oefenen tot men ze beheerst. Men kan hiervoor stokken gebruiken die niet langer hoeven te zijn dan ca. 1,5 meter. Wie de besturing van zijn drone goed beheerst moet op ca. 80 cm boven de grond kunnen vliegen, maar blijf onder de stokhoogte!

9 januari 2022

...

Het Clubvliegbewijs van de HCC!drones

In de jaren dat onze drones-club nu bestaat, hebben wij gemerkt dat het veel van onze leden nog ontbreekt aan de nodige ervaring om in moeilijke situaties hun drone zo goed te kunnen besturen, dat een ongeval of crash voorkomen kan worden. Wij stellen daarom leden die dat willen in de gelegenheid om na het deelnemen aan vliegtrainingen zich te melden voor testen voor het clubvliegbewijs. Onlangs werd tijdens een vliegmiddag aan verschillende leden de kans geboden om als proef de vereiste vliegopstellingen te vliegen en daarmee te ontdekken in hoeverre men gereed en in staat is om aan de vliegtesten deel te nemen. Er namen een aantal leden aan het proefvliegen deel en toen bleek heel duidelijk dat de meesten nog niet beschikken over de ervaring om de vliegtesten met succes uit te kunnen voeren. Het vlieggedrag vertoonde in het algemeen het volgende beeld: men was geneigd veel te snel te vliegen; men miste de besturingstechniek om een drone op korte afstand om een testpaal heen te laten vliegen; er waren leden bij die niet op zicht vlogen maar op het beeld op hun telefoonscherm of ander soort scherm dat ze gebruikten. Als drone-club weten we nu dat veel van onze leden nog niet beschikken over de nodige kennis van de wijze waarop de proeven/testen moeten worden gevlogen, om in aanmerking te komen voor het Clubvliegbewijs. Daarom volgen hier enige aanwijzingen, waarop de oefeningen en eventueel daarna de testen met succes kunnen worden uitgevoerd. Vlieg niet sneller dan stapvoets omdat een hogere snelheid een goede uitvoering verhindert.  Vlieg rondom de palen met een kleine bochtstraal van ca. 2 meter. Kleiner mag ook en dat kan de testscore verbeteren.  Houd rekening met eventueel aanwezige zijwind of windstoten bij het vliegen naar de palen en in bochten rond de palen.  Vlieg de verplichte testen zo vloeiend mogelijk en blijf lager vliegen dan de paallengte. Punt 1 geldt ook voor de testen die vrij in de lucht moeten worden gevlogen. Vlieg daarbij niet hoger dan 5 meter.  Vlieg niet op het beeld dat de camera naar het scherm van de telefoon of iPad stuurt, omdat dat beeld niet op betrouwbare wijze toont waar de drone zich bevindt t.o.v. de palen. (Op beeld vlieg je bij het filmen of fotograferen of bij FPV-vliegen.) Vlieg altijd op zicht, dus kijk heel goed hoe en waar de drone vliegt.  De mate van zekerheid waarmee aan elke testvlucht wordt begonnen telt ook mee in de beoordeling van het testverloop.  

9 januari 2022