...

YouTube uitleg over DJI Return to Home

Fotograaf en droneliefhebber Richard Vivo heeft een uitgebreide nederlandstalige uitleg gemaakt van de Return to Home functie. De uitleg over RTH is voor toepassing voor de drones uit de Mini serie, de Mavic serie en de Air serie waarbij de Fly app wordt gebruikt. Zorg voordat je werkelijk gaat vliegen ieder geval je instellingen voor RTH goed ingesteld hebt staan en waar je dan op kunt letten en/of rekening mee kunt houden legt hij uit in deze How To Drone.

6 maart 2024

...

Techniek: de componenten van een drone-gps-systeem

Een drone GPS systeem is een complex systeem dat is samengesteld uit verschillende componenten die samenwerken om de drone van de nodige informatie te voorzien om veilig en nauwkeurig te vliegen.1. De gps-ontvanger. Dit apparaatje ontvangt signalen van gps-satellieten en gebruikt deze om de locatie van de drone te bepalen. De ontvanger gebruikt deze signalen ook om de snelheid en hoogte van de drone te berekenen.2. De traagheidsmeeteenheid (IMU). Dit apparaat meet de versnelling, rotatie en oriëntatie van de drone. Het helpt de drone ook zijn positie en hoogte te behouden. 3. De vluchtcontroller( Computer). Dit apparaat is verantwoordelijk voor het besturen van de motoren van de drone en andere componenten. Het verwerkt ook de gegevens van de GPS-ontvanger en IMU om de positie en oriëntatie van de drone te bepalen.4. De radiozender. Dit apparaat stuurt commando’s van de vluchtcontroller naar de motoren van de drone en andere componenten. Het ontvangt ook gegevens van de GPS-ontvanger en IMU.5. De antennes. Deze apparaten ontvangen en verzenden signalen van de GPS-satellieten en de radiozender.Door te weten welke componenten van een drone-gps-systeem heeft, is het mogelijk om te begrijpen hoe het systeem werkt en hoe het drones in staat stelt nauwkeurig en betrouwbaar te vliegen. Het GPS-systeem is essentieel voor drones om door hun omgeving te navigeren en om ervoor te zorgen dat ze op koers blijven. GPS-signalen kunnen echter gemakkelijk worden verstoord door verschillende factoren, waaronder interferentie van andere elektronische apparaten, fysieke obstakels en zelfs weersomstandigheden. Dit kan leiden tot signaalverlies, waardoor de drone gedesoriënteerd kan raken en mogelijk kan crashen.Drone-operators moeten stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat hun GPS-systemen zo betrouwbaar mogelijk zijn. Dit omvat het regelmatig controleren op signaalinterferentie en ervoor zorgen dat de drone zich in een gebied met een goede signaaldekking bevindt. Hier zijn meerdere goede apps als hulpmiddel voor. Denk hierbij aan Droneweather en UAV Forecast. Zij geven informatie over o.a. windsterkte pop hoogte; KP-indexwaarde en aantal beschikbare satelieten.

29 januari 2024

...

Techniek: de basis van het GPS-systeem voor drones

Inzicht in de basisprincipes van GPS-systemen voor drones is essentieel voor iedereen die het meeste uit zijn drone wil halen.De kern van elk drone-gps-systeem is de gps-ontvanger. Dit apparaat zorgt voor het ontvangen van signalen van GPS-satellieten en het vertalen ervan naar coördinaten die kunnen worden gebruikt om de locatie van de drone te bepalen. De ontvanger is verbonden met de vluchtcontroller in de drone, die de coördinaten gebruikt om de bewegingen van de drone te besturen.Naast de GPS-ontvanger heeft het drone-GPS-systemen ook een kompas. Dit apparaat regelt de oriëntatie van de drone ten opzichte van het magnetische veld van de aarde, waardoor de drone b.v. een consistente koers kan aanhouden. Dit is vooral belangrijk bij het vliegen in gebieden met veel interferentie, zoals in de buurt van hoogspanningslijnen of hoge gebouwen.Ten slotte heeft het drone-gps-systemen ook een barometer. Dit apparaat meet de hoogte van de drone, waardoor deze tijdens het vliegen en/of hooveren een constante hoogte kan behoudenEen van de belangrijkste onderdelen van een drone is het navigatiesysteem, dat wordt aangedreven door GPS-technologie.GPS, of Global Positioning System, is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat gebruikers nauwkeurige locatie- en tijdinformatie biedt. Wanneer een drone vliegt, ontvangt hij signalen van meerdere GPS-satellieten. Een drone moet een minimmaal aantal satelietverbindingen hebben - bij DJI minimaal 12 - om een betrouwbare positieberekening te kunnen maken en zo de variabele satelietgegevens te reduceren. In de handleiding van de drone staat hoe nauwkeurig de positiehandhaving kan zijn op basis van deze berekening. Bij de HCC-Drones gebruiken we de zgn. KP-indexwaarde om te bepalen of we betrouwbaar/veilig met de drone kunnen vliegen op de gekozen locatie. De KP-indexwaarde geeft aan hoeveel zonne-energiestoring er is op het aardmagnetisch veld. En daarmee op de betrouwbaarheid c.q. mate waarmee de satelietgegevens kunnen afwijken. Bij KP-indexzwaarde van 4 of hoger vliegen we niet omdat de GPS-gegevens te veel afwijken en dus onbetrouwbaar zijn. Vooral de RTH-functie kan foutief functioneren en b.v. een fly-away veroorzaken. De satelietsignalen worden gebruikt om de positie en hoogte van de drone te berekenen. De drone gebruikt deze informatie vervolgens om zijn koers en snelheid te bepalen.

29 januari 2024

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!drones

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden