...

Goed nieuws: overgangsregeling 1 jaar verlengd door EASA

Belangrijk nieuws voor dronevliegers in de Open categorie: luchtvaartagentschap EASA heeft bepaald dat drones zonder Cx-label niet tot eind 2022 maar tot eind 2023 in Open subcategorie A1 of A2 gebruikt mogen worden, afhankelijk van het gewicht van de drone. Deze beslissing vloeit voort uit het feit dat er nog geen drones met een geldig Cx-label op de markt zijn gebracht, en dat dronepiloten dus nog niet aan de nieuwe regelgeving kunnen voldoen. Toen begin 2021 de nieuwe Eureopese regelgeving inging, is een overgangsperiode van twee jaar afgesproken voor drones die nog geen klasseaanduiding hebben volgens de Cx CE label indeling. Met dat label wordt na de overgangsperiode bepaald in welke Open Categorie je drone gaat vallen: A1: boven mensen, A2: dichtbij mensen, of A3: 150m afstand van mensen en bebouwing. Doordat fabrikanten nog steeds geen duidelijkheid hebben over de technische eisen waar drones voor zo’n Cx-label aan moeten voldoen, is het voor hen niet mogelijk om drones te gaan produceren die daaraan voldoen. Je mag verwachten dat er dus niet op korte termijn drones met zo'n label gepresenteerd gaan worden. Het effect van de verlenging van de overgangsregeling hebben wij verwerkt in onze documenten: - De nieuwe droneregels voor Nederland simpel uitgelegd v.1.2 - Beslisschema EU regels HCC!drones 2022 Deze zijn te vinden via de menu-keuze Ledenservice, in de map Downloads - Bestanden over de nieuwe EU-regelgeving    

19 maart 2022

...

Drone vliegbewijs vernieuwd: nu met QR

Het Nederlandse drone vliegbewijs heeft een update gekregen. Op het vliegbewijs staat nu een QR-code die linkt naar de unieke pagina van het vliegbewijs. Daarnaast is de Engelse vertaling van de belangrijkste termen toegevoegd.

4 december 2021

...

Examen voor A2 certificaat wordt anders

Voor A1/A3 vliegbewijzen verandert er niets. Voor de A2 examens is er vanaf komend jaar proctoring verplicht gesteld binnen Europa. Proctoring is om spieken tijdens het online examen tegen te gaan. De Dutch Drone Academy gaat het binnenkort invoeren. Bij online examens zijn er meer mogelijkheden om te spieken of te frauderen dan tijdens fysieke examens. Online proctoring maakt het mogelijk om op afstand te controleren of er onregelmatigheden optreden bij het afnemen van examens. Dit kan op verschillende manieren, zoals het monitoren van kandidaten in real-time, het opnemen van het computerscherm en het omgevingsbeeld -en geluid van de kandidaat of volledig geautomatiseerd door middel van speciale detectiesoftware.  Luchtvaarautoriteiten zijn verplicht om vast te kunnen stellen dat er niet wordt gefraudeerd tijdens de afname van het A2 examen. Veel EU landen kiezen er daarom voor de A2 examens fysiek, op locatie af te nemen. Voor online examens vanaf het A2 risiconiveau heeft EASA recent besloten om proctoring verplicht te stellen vanaf komend jaar. Dutch Drone Academy heeft daarom nu een overeenkomst gesloten met een van de meest ervaren proctoring-organisaties. Zij zullen dit implementeren zonder extra kosten voor de examenkandidaten. Binnenkort geven ze meer informatie hierover, zoals bijvoorbeeld over het inhoudelijke proces van proctoring.  

4 december 2021

...

Dronebewijs afdrukken

Als je je A1/A3 en A2-dronebewijs behaald heb, krijg je een PDF met je bewijs om zelf af te drukken. Diverse leden hebben gevraagd welke mogelijkheden er zijn voor het maken van een mooi, stevig en langer houdbaar bewijs. Tijdens ons Koffie-uurtje gaf ons lid Hub Appeldoorn twee tips: Er is een website waar je je dronebewijs kan laten afdrukken op creditkaart-formaat tegen aanvaardbare kosten: https://kartenstudio.com/de/Drohnenfuehrerschein.html?fbclid=IwAR1iLihFJIB4aNn36D4pVwS5qtnhJmOPXY7U_MOdMYIw_AIMrtR29oRwlqo   Een andere optie is om je dronebewijs op een aluminiumplaatje te laten afdrukken. Dat kan hier: https://www.amatudesign.nl/drone-licentie      

15 mei 2021

...

Overheid maakt nieuwe droneregels definitief

Twee dagen voor de officiële invoering van de nieuwe droneregels in ons land, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de definitieve versie gepubliceerd in de Staatscourant. Veel regels kenden we al uit de EU-regelgeving, maar wat zijn nu de afwijkingen in ons land?

31 december 2020

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!drones

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden