images/fade/fade16.jpg

Zoals eerdere jaren zijn de tarieven voor dit jaar weer gecorrigeerd voor inflatie. Bij deze stellen we jullie graag op de hoogte van de tarieven voor 2022.

  • Hoofdlidmaatschap: € 41,45
  • Interessegroep Genealogie: € 10,60
  • Overige Interessegroepen: € 2,70
  • Korting huisgenotenlidmaatschap: € 14,65
  • PC-Active losse verkoop: € 5,60

Zoals besloten in de bestuurvergadering van Drones is met ingang van 2022 het lidmaatschap voor drones geen € 10,60 meer maar standaard € 2,70 geworden!