Vliegmiddag Dalfsen Overijssel

5 van de 10 plaatsen beschikbaar

Zaterdag 13 juli 13:00 tot 15:30

Vechterweerd Drents Overijsselse Delta Stuw & Vistrap.
De Broekhuizen 3
7722 PC Dalfsen

We gaan vliegen bij de stuw Vechterweerd met een vistrap naast de stuw.

Zaterdag 13 juli 2024 van 13:00 tot ca. 15:30 uur.

Koffie en thee wordt uit de kofferbak geserveerd.

Aanmelden is verplicht via de link bovenaan deze pagina (eerst inloggen).

Hier een filmpje van vorig jaar. Stuw & Vistrap 2023

Dit alles is onder voorbehoud van goed vliegweer.
De vrijdagmiddag ervoor gaan we beoordelen of het door kan gaan.
Deelnemers die zich hebben ingeschreven krijgen vrijdag een bevestigingsmail.

Opm: De club neemt geen aansprakelijkheid voor schade aan je drone of aan derden. Check altijd je eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Exacte HCC!drones parkeer locatie: https://maps.app.goo.gl/NSCKr8XpS2jAvmW46

2023 01 20 220519

Stuw Vechterweerd
De meest benedenstrooms gelegen stuw was die bij Vechterweerd. Deze stuw kwam in 1911 gereed. Oorspronkelijk bestond het afsluitmiddel van de stuwen uit stalen schuiven of schotten die met een kraan werden geplaatst en verwijderd. Hedendaags is het een moderne stuw die goed passeerbaar is voor wandelaars en fietsers.

Sluiswachterswoning
Deze monumentale sluiswachterswoning dateert uit 1911, evenals de naastgelegen stuw en schutsluis Vechterweerd. Tot 1989 woonden hier verschillende sluiswachters met hun gezin. Omdat de beroepsvaart op de Vecht afliep, was permanente aanwezigheid van een sluiswachter niet meer nodig. De woning kwam leeg te staan en raakte in verval. In 2019 blies Waterschap Drents Overijsselse Delta dit pand nieuw leven in. De stuw en sluiswachterswoning Vechterweerd zijn vernoemd naar een havezate uit de 17e eeuw.

Vispassage
Elk voorjaar trekken miljoenen vissen de beken en rivieren op om te paaien en eitjes te leggen. Tijdens deze reis komen zij allerlei obstakels tegen, zoals stuwen en gemalen. De afgelopen decennia werkten waterschappen hard om veel van deze obstakels te verwijderen of passeerbaar te maken. Ze bouwden onder meer vispassages; dat zijn geulen of constructies rond stuwen of gemalen, waardoor de vis stapsgewijs het hoogteverschil in het waterpeil overbrugt. Zo vervolgen de vissen hun weg stroomopwaarts. In 1987 is een vistrap naast de stuw aangelegd.
Bron: https://www.wdodelta.nl/stuw-vechterweerd-en-vilsteren