Belangrijk nieuws voor dronevliegers in de Open categorie: luchtvaartagentschap EASA heeft bepaald dat drones zonder Cx-label niet tot eind 2022 maar tot eind 2023 in Open subcategorie A1 of A2 gebruikt mogen worden, afhankelijk van het gewicht van de drone. Deze beslissing vloeit voort uit het feit dat er nog geen drones met een geldig Cx-label op de markt zijn gebracht, en dat dronepiloten dus nog niet aan de nieuwe regelgeving kunnen voldoen.

Toen begin 2021 de nieuwe Eureopese regelgeving inging, is een overgangsperiode van twee jaar afgesproken voor drones die nog geen klasseaanduiding hebben volgens de Cx CE label indeling. Met dat label wordt na de overgangsperiode bepaald in welke Open Categorie je drone gaat vallen: A1: boven mensen, A2: dichtbij mensen, of A3: 150m afstand van mensen en bebouwing.

Doordat fabrikanten nog steeds geen duidelijkheid hebben over de technische eisen waar drones voor zo’n Cx-label aan moeten voldoen, is het voor hen niet mogelijk om drones te gaan produceren die daaraan voldoen. Je mag verwachten dat er dus niet op korte termijn drones met zo'n label gepresenteerd gaan worden.

Het effect van de verlenging van de overgangsregeling hebben wij verwerkt in onze documenten:

- De nieuwe droneregels voor Nederland simpel uitgelegd v.1.2

- Beslisschema EU regels HCC!drones 2022

Deze zijn te vinden via de menu-keuze Ledenservice, in de map Downloads - Bestanden over de nieuwe EU-regelgeving

foto drone regels HCC smal

 

 

Voor A1/A3 vliegbewijzen verandert er niets. Voor de A2 examens is er vanaf komend jaar proctoring verplicht gesteld binnen Europa. Proctoring is om spieken tijdens het online examen tegen te gaan. De Dutch Drone Academy gaat het binnenkort invoeren.

Bij online examens zijn er meer mogelijkheden om te spieken of te frauderen dan tijdens fysieke examens. Online proctoring maakt het mogelijk om op afstand te controleren of er onregelmatigheden optreden bij het afnemen van examens. Dit kan op verschillende manieren, zoals het monitoren van kandidaten in real-time, het opnemen van het computerscherm en het omgevingsbeeld -en geluid van de kandidaat of volledig geautomatiseerd door middel van speciale detectiesoftware. 

Luchtvaarautoriteiten zijn verplicht om vast te kunnen stellen dat er niet wordt gefraudeerd tijdens de afname van het A2 examen. Veel EU landen kiezen er daarom voor de A2 examens fysiek, op locatie af te nemen. Voor online examens vanaf het A2 risiconiveau heeft EASA recent besloten om proctoring verplicht te stellen vanaf komend jaar.

Dutch Drone Academy heeft daarom nu een overeenkomst gesloten met een van de meest ervaren proctoring-organisaties. Zij zullen dit implementeren zonder extra kosten voor de examenkandidaten. Binnenkort geven ze meer informatie hierover, zoals bijvoorbeeld over het inhoudelijke proces van proctoring.

 

Als je je A1/A3 en A2-dronebewijs behaald heb, krijg je een PDF met je bewijs om zelf af te drukken. Diverse leden hebben gevraagd welke mogelijkheden er zijn voor het maken van een mooi, stevig en langer houdbaar bewijs.

Tijdens ons Koffie-uurtje gaf ons lid Hub Appeldoorn twee tips:

Het Nederlandse drone vliegbewijs heeft een update gekregen. Op het vliegbewijs staat nu een QR-code die linkt naar de unieke pagina van het vliegbewijs. Daarnaast is de Engelse vertaling van de belangrijkste termen toegevoegd.

Met deze aanpassingen voldoet het Nederlandse vliegbewijs nu aan de eisen die de EASA aan het vliegbewijs stelt. De wijzigingen zijn vooral bedoeld om het in het buitenland makkelijker te maken de echtheid van het bewijs aan te tonen. Dronepiloten die een drone vliegbewijs hebben dat volgens het oude model is uitgevoerd, kunnen deze kosteloos, online omwisselen op de website van de RDW via deze link: Vliegbewijs omwisselen

Het oude model vliegbewijs is en blijft geldig.

dronevliegbewijs met QR

Voor het vliegen met drones van 500 gram en zwaarder in de Open Categorie heb je een A2 vliegbewijs nodig. Naast het halen van het A2-examen en de inschrijving daarvan bij RDW, is het verplicht een ‘Praktische zelfverklaring’ bij je te hebben als je gaat vliegen. Dat is een formulier waarin je verklaart dat je voldoende praktijkervaring hebt met drone vliegen.

Het doel van deze praktische zelftraining is dat je als piloot in staat bent je drone in alle omstandigheden onder controle te kunnen houden, alle theorie in de praktijk weet toe te passen en alle manoeuvres  moeiteloos en accuraat kan uitvoeren. Let op: het is je eigen verantwoordelijkheid om de praktische oefeningen ook echt uit te voeren! HCC!drones geeft praktijkoefeningen en vliegdagen waar je dit kan oefenen (tijdelijk door corona uitgesteld).

Terug naar de zelfverklaring die je bij je moet hebben.

  • Kies een van de EU-verklaringen die wij voor jullie hebben klaargezet;
  • Lees deze door en onderteken deze;
  • Zorg dat je deze print en bij je hebt tijdens het drone vliegen (kan door BOA/politie naar gevraagd worden).

 

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.

Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Je kunt inloggen door je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in de daarvoor bestemde velden aan de rechterkant van deze pagina.

Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!