gedragscode drones waddengebied 800x445

Om bestuurders van drones bewust te maken van de bijzondere waarden van het werelderfgoed Waddenzee is een digitale flyer gepubliceerd met daarin een gedragscode voor dronevliegers. De code doet een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van dronepiloten. Je kan de flyer hier downloaden. 

 

De gedragscode is ter informatie en heeft geen juridisch werking. De code sluit aan bij de landelijke gedragscode voor dronevliegers en de Erecode voor Wadliefhebbers. Als in juni 2020 de nieuwe internationale dronereglementen veranderen, zal de flyer mogelijk aangepast moeten worden.