Agenda

Online ALV en aansluitend Koffie-uurtje
Woensdag, 14 December 2022, 19:30 - 21:30

Op woensdagavond 14 december is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van HCC!drones. Alle leden worden verzocht hierbij aanwezig te zijn (en dat kan gemakkelijk online vanuit huis).

We starten om 19.30 uur met de ALV volgens deze vaste agenda:

 

  1. Opening en welkom
  1. Vaststelling agenda
  1. Mededelingen
  1. Jaarverslag 2021
  1. Financieel jaarverslag 2021
  1. Verslag vorige (online) ALV
  1. Samenstelling bestuur en kernleden
  1. Voorstel activiteiten voor 2023
  1. Rondvraag

Je kan vragen stellen of input aan het bestuur geven voor de actviteiten van 2023. Dit gedeelte duurt ca. een uurtje.

 

Aansluitend is er het koffie-uurtje. Wil jij een leuke drone foto of video laten zien die je gemaakt hebt? Dit is het moment!

U moet inloggen om uw komst te bevestigen.